Miljö

SellPower tar ett stort ansvar för vår miljö och natur. SellPower eftersträvar att tillhandahålla den senaste tekniken inom batteriteknik för att dra utvecklingen framåt mot framtidens utmaningar inom miljöområdet.

Blybatteriretur och återvinning

Genom att erbjuda den senaste teknologin inom AGM, Gel och Lithium Järnfosfat tar SellPower ett stort ansvar. SellPower är anslutna till Naturvårdverket och BlyBatteriRetur. SellPower har fullständigt producentansvar och hjälper alla våra samarbetspartners med återvinning av batterier. Återvinningskärl för uttjänta batterier finns både på vårt externa lager i Göteborg och på vårt kontor i Mölndal. Skall du göra ett större batteribyte hjälper vi dig gärna med att koordinera upphämtning av de gamla batterierna.

Miljösmart samarbete

SellPower är genom sitt samarbete med WhisperPower en av marknadens främsta pådrivare för grön energi och låga emissioner. WhisperPowers nybyggda fabrik som ligger i gröna Friesland i norra Holland är en av de miljösmartaste i Europa. All kraft som ges när alla elverk testkörs i produktionen samlas upp och tas om hand för att kunna driva fabriken. Kylvattnen från elverken pumpas ner i nergrävda vattenpelare för att kunna ge värme under vintern. Om inte all egenproducerad energi skulle vara tillräcklig används naturgas och solenergi för uppvärmning. WhisperPower arbetar enligt metodiken av LEAN och ISO för att nå lagstadgade miljömål.

Även samarbetet med Super-B som har tillverkat Litium-Järnfosfatbatterier i över 7 år har gjort att vi tar ytterligare steg i miljöarbetet. Med ett förbrukningsbatteri från Super-B behöver du inte tänka på batteribyte på 15-20 år. Med den allt snabbare utvecklingen så försöker vi hitta lösningar inte ska påverka vår miljö.

SellPowers mål för smart miljötänk syns när du manövrerar runt på vår hemsida eller möter oss ute på fältet.

För mer information vänligen kontakta oss på info@sellpower.se