ECO XU

Eco serien präglas av enkelhet, hög kvalité till rätt pris, driftsäkerhet och miljövänlighet. Batteribackuperna är primärswitchade med hög verkningsgrad > 80%.

Driftskostnaderna är låga, låg värmeutveckling, god ventilation och enheterna tar inte mycket plats.

Användningsområde ex. rökluckor, inbrottslarm, passagesystem, hållmagneter mm