Batteriisolatorer & spänningsvakt

En elektronisk batterisolator är en enhet som fördelar laddning mellan flera batteribanker, samtidigt som strömmen förhindras att strömma från ett batteri till ett annat.

DC-ingången kan tex anslutas till en generator, en laddare, en solpanel, en bränslecell, etc.

Batteriisolatorerna saknar spänningsfall vilket är en stor fördel jämfört med  traditionella diodmodeller som genererar ett spänningsfall på cirka -0,7VDC.

Isolatorerna kan användas med vilken typ av generator som helst, tack vare sin speciella IG-anslutning.

För att skydda batterierna mot djupurladdningar kan en spänningsvakt användas. Vår spänningsvakt skyddar även batterierna från att laddas med för hög spänning eller för mycket ström vilket borgar för optimal batterilivslängd.