Spänningsvakt

Cristecs spänningsvakt skyddar dina batterier mot djupurladdning, överspänning och överlast. Spänningsvakten är även försedd med en larmutgång för akustiskt larm samt LED utgångar för optisk larmsignal.