Solel i Sverige

Solenergi fungerar bra i Sverige!

Solceller har använts sedan 1950-talet och då handlade det om elförsörjning av satelliter ute i rymden. Som många gånger tidigare börjar utvecklingen i rymden, sedan förs den ner på marknivå till glädje för oss här på jorden.
Idag ökar användandet av solenergi dramatiskt i Sverige. Många ser fördelarna med ren el och inser att solenergi är ett av det mest hållbara alternativet att skapa ny energi på.
Det är viktigt att komma ihåg att vi har mycket sol i Sverige. Se kartan intill. Södra Sverige har lika många soltimmar som Tyskland där det finns över 1,5 miljoner anläggningar som svarar för nästan 10% av den årliga produktionen av el.
Under 2015 utökades effekten av solkraft i världen med 60 GW, detta bevisar klart och tydligt vart solenergi är på väg.