Debiteringsalternativ

Som ägare av en laddstation kan du välja mellan att debitera dina kunder via faktura som genereras ur mjukvaran för RFID-systemet eller via en App som laddas ner av kunderna dit de knyter sitt kreditkort.

RFID

Om du vill använda dig av ett RFID-system för debitering finns det möjlighet att abonnera på SellPowers ”Backoffice system” där du har en tydlig överblick över dina laddstationer, beläggning och förbrukad effekt för varje användare. I ”Backoffice systemet” kan du mäta förbrukningen och fakturera användarna månatligen.

Detta system kräver lite administration och är främst lämpat för mindre företag eller bostadsrättsföreningar.

App

Som ett alternativ till RFID- systemet finns betalning via en App som användaren laddar ner. SellPower samarbetar med laddkoll.se och samtliga laddstationer av Advanced- och Pro-serien kan anslutas till laddkolls portal.

- Användaren laddar ner laddkolls App till sin telefon där man ser samtliga tillgängliga laddstationer i närheten.

- När användaren har anslutit bilen till laddstationer anger denne en kod i appen för att starta laddningen.

- Appen knyts till användarens kreditkort som debiteras efter avslutad laddning.

Som ägare till laddstationen får man ett administratörskonto där man kan se alla sina laddstationer, status och nyttjandegrad. I administrationskontot anges även ett bankgiro där intäkterna för såld el sätts in löpande.

Laddkoll debiterar en månadsavgift per laddstation samt en del av de löpande intäkterna och marknadsför även laddstationen för övriga användare för att främja optimal beläggning av laddstationen.