Finansiering av solceller, laddstationer & energiförvaring

En investering som är bra för både plånboken och för miljön!

Det finns flera sätt att räkna på hur lönsam en solcellsanläggning eller ett energiförvaringssystem kan vara.

Tar man hänsyn till de subventioner och avdrag som finns att tillgå idag, och att anläggningen minskar husets energikostnad samtidigt som man säljer överskottet till elbolaget får man en bra payoff-tid.

Som privat mikroproducent av solel finns det följande subventioner att erhålla i dagsläget:

Grönt ROT för laddstationer, energiförvaring och solceller

Regeringen införde från och med den första januari 2021 ett så kallat Grönt ROT-avdrag för privatpersoner som investerar i laddstationer, solenergi eller energiförvaring.

Det som skiljer mot tidigare bidrag är att installatören nu drar av summan för Grönt ROT på fakturan, vilket gör det enklare för konsumenten.

Man kan max erhålla 50 000 SEK per person och år och det Gröna ROT-avdraget gäller för de personer som står som ägare av fastigheten. Detta innebär att ni maximalt kan erhålla 100 000 SEK i Grönt ROT-avdrag per är om ni är två personer som äger fastigheten.

Solceller

När du investerar i solceller erhåller du 15% av kostnaden för material och arbete som dras av direkt på fakturan. Ni erhåller dessutom skatteavdrag för solproducerad el.

Det finns även andra fördelar du som mikroproducent av solel har:

  • Du kan få betalt för ditt elcertifikat av elbolaget
  • Du kan sälja din el till bäst betalande elbolag
  • Du får lägre elnätskostnader
  • Du bidrar till ett mer hållbart samhälle och en renare miljö för våra barn

Solcellsanläggningen har inga rörliga delar och är i stort sett underhållsfri. Livslängden på en anläggning är cirka 30 år. Med detta i åtanke så blir investeringen gynnsam i framtiden. Lägger man till miljöaspekten och att huset ökar i värde så förstår vi alla att solenergi är ett självklart val.

Energiförvaring

När du investerar i energiförvaring i batterier erhåller du hela 50% av kostnaden för material och arbete som dras av direkt på fakturan.

Med ett energiförvaringssystem kan du optimera dina elkostnader och öka din egenanvändning. Energilagret kapar även dina effekttoppar och jämnar ut ditt effektuttag från elnätet. Elbolagen har i vissa kommuner redan börjat debitera kunderna för effekttopparna och har tagit ett beslut på att samtliga hushåll skall effektdebiteras från och med 2025. Effektdebiteringen kommer att innebära en ökning på mellan 20-40% av nätavgiften beroende på vart i Sverige man bor.

Dagens Gröna ROT-avdrag ger dig som privatkund en möjlighet att framtidssäkra din anläggning och minska dina framtida elkostnader till ett mycket förmånligt pris. Väljer du ett energiförvaringssystem från SellPower får du även en reservkraftsanläggning som förser de viktigaste förbrukarna med ström vid ett strömavbrott. På grund av detta rekommenderar vi på SellPower alltid våra solcellskunder att noga överväga att investera i energiförvaring i samband med installation av solceller.

Laddstationer

Om du installerar laddstationer har du också rätt till hela 50% i Grönt ROT-avdrag på både installationskostnaden och materialkostnaden. Det Gröna ROT-avdraget administreras även här av installatören som drar av detta på fakturan.

För att erhålla det Gröna ROT-avdraget krävs att laddstationen skall vara utrustad med en energimätare och att anslutning sker via ett så kallat Typ 2 uttag.

Med en laddstation säkerställer du att din el- eller hybridbil laddas på ett säkert och korrekt sätt. Laddstationen gör även din fastighet mer attraktiv vid en framtida försäljning vilket gör det mycket förmånligt för privatpersoner att installera en laddstation i hemmet.

Företag

För företag finns i dagsläget inga bidrag att söka för laddinfrastruktur, solceller eller energiförvaring. Detta kan uppfattas som mindre attraktivt, men faktum är att ett företag får många mervärden genom att komplettera sin verksamhet med hållbara energilösningar, och har mycket god chans att få och en bra ROI på sin investering även utan bidrag.

Ett företag har ofta en jämnare energiåtgång över året och har i regel stora takytor som finns tillgängliga för installation av solceller. Genom att installera solceller och energilager kan fastighetsägaren minska inköpet av el då fastigheten producerar och lagrar en stor del av det årliga energibehovet. Med ett energilager optimerar man inköpspriset på el, kapar dyra effekttoppar som kan uppkomma i samband med tex produktionsstart, och man kan även sälja frekvensutjämningstjänster till Svenska kraftnät. Detta innebär en stor årlig besparing för fastighetsägaren och är också ett sätt att uppnå de nya miljökraven som ställs på kommersiella fastigheter.