Solel i Sverige

Solenergi fungerar bra i Sverige!

Solceller har använts sedan 1950-talet och då handlade det om elförsörjning av satelliter ute i rymden. Som många gånger tidigare börjar utvecklingen i rymden, sedan förs den ner på marknivå till glädje för oss här på jorden.

Idag ökar användandet av solenergi dramatiskt i Sverige. Många ser fördelarna med ren el och inser att solenergi är ett av det mest hållbara och kostnadseffektiva sättet att skapa ny energi på.

Det är viktigt att komma ihåg att vi har mycket sol i Sverige. Se kartan intill. Södra Sverige har lika många soltimmar som Tyskland där det finns över 1,5 miljoner anläggningar som svarar för nästan 10% av den årliga produktionen av el.

Det finns idag över 44 000 nätanslutna anläggningar i hela Sverige vilka motsvarar en årlig produktion om 698 MW – en ökning på cirka 70 procent sedan förra året. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.

Antalet nätanslutna solcellsanläggningar fortsätter alltså att öka i takt med att fler inser att det är fördelaktigt att investera i solceller både ur ett ekonomiskt perspektiv och ur ett hållbarhetsperspektiv.