GV4 Basic

2010-12-23

WhisperPower GV4 Basic Variabelt varvtals teknik (V.S.T)

WhisperPower har under de senaste åren utvecklat den nya teknikens elverk med variabelt varvtals reglering. Med en kraft på 3,5kW och i otroligt kompakt format ges möjligheten till att få framtidens elverk till sin båt eller fordon. Med ett variabelt varvtal mellan 2400 – 3600 rpm blir verkningsgraden optimal mot konsumtionen av kraft. Med den höga verkningsgraden blir bränsleförbrukningen minimal och genom detta även utsläppen. WhisperPower fortsätter att utveckla framtidens elverk för ett bättre klimat och GV4 Basic är den första produkten i en stor serie som kommer under våren 2011. Kontakta oss på info@sellpower.se för mer information.