Hållbar och effektiv solcellsinstallation av vår partner Jolums

2023-11-13

Vår partner Jolums har färdigställt en snygg, effektiv och hållbar anläggning. 276 st Solitek Blackstar glas/glas paneler med en total effekt på 116 kWp. SoliTeks Blackstar glas/glas paneler är europeiskt tillverkade i en klimatneutral fabrik och den enda panelen på marknaden som är certifierad med ett cradle-to-cradle guldcertifikat, vilket innebär att panelerna är hållbara och spårbara från tillverkning till återbruk. Jolums använder FixNordics montagesystem för papp. FixNordic har över 50 års erfarenhet av papptak. Papptak är generellt sätt ett av de svåraste taken att montera paneler på, på ett korrekt sätt. FixNordics montagesystem för papptak har den stora fördelen att det inte belastar tätskiktet utan belastar konstruktionen. Faktum är att tätheten på konsolen motsvarat täthetsgarantin på taket.