Hur ansöker man för att få bidrag till installation av laddstation?

2018-01-10

Ansökan

Ansökningsverktyget öppnar den 1 februari 2018. Länken till ansökningsverktyget kommer då att finnas tillgänglig på naturvårdsverket.se. Ansökan ska göras efter att laddpunkten installerats, dock senast sex månader efter att installationsarbetet har slutförts.  

Täcker upp till hälften av kostnaderna

Bidraget träder i kraft 1 februari 2018 och gäller laddpunkter som installeras efter 1 januari 2018. Bidraget täcker 50 procent av kostnaderna för installation av själva utrustningen och framdragning av el. För att kunna söka bidrag måste den sökande äga eller ha nyttjanderätt på fastigheten där laddpunkten installeras. Mer information finns i förordningen, som träder i kraft den 1 februari 2018. 

Ansökan till bidrag för laddstation