Ladda-hemma-stöd införs från 1:a februari 2018.

2017-12-19

Det nya ladda-hemma-stödet träder i kraft första februari nästa år, men gäller för laddare som installerats från och med årsskiftet. Med stödet kan privatpersoner få bidrag för upp till hälften av kostnaden för själva laddpunkten och indragningen av el. Man kan som mest få tiotusen kronor per fastighet. Isabella Lövin tror att stödet kan påverka bilägare i rätt riktning. Läs mer