SCIP-Databasen

2020-12-03

Den 5 januari 2021 införs Avfallsdirektivet 2008/98/EG. I samband med att det nya direktivet införs ställer den Europeiska kemikaliemyndigheten, Echa, krav på rapportering av förekomst av särskilt farliga ämnen till den så kallade SCIP-databasen. SCIP är en förkortning av Substances of Concern In articles, as such or in complex objects (Products).

Alla företag som säljer en vara vidare till andra företag är rapporteringsskyldiga enligt reglerna som införts i svensk lagstiftning genom Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7).

Varje tillverkare, importör eller distributör av en vara som släpps ut på marknaden i EU/EES och som innehåller ett särskilt farligt ämne på kandidatförteckningen i Reach i en halt av mer än 0,1 viktprocent måste lämna information till SCIP-databasen hos Echa.

Informationen finns därmed tillgänglig under varornas hela livscykel inklusive i avfallsledet.

SellPower Nordic AB kommer under de närmaste dagarna att skicka ut information och instruktioner gällande SCIP-databasen till samtliga kunder.

Är du kund till oss och saknar vårt mail med information? Kontakta oss så hjälper vi dig!