SellPower introducerar unikt stöldlarm för solceller!

2020-05-07

Just nu ökar antalet solcellsinstallationer explosionsartat i Sverige och både företag och privatpersoner ser fördelarna med att investera i solceller.

På SellPower har vi sett att anläggningarna tenderar att bli större och att andelen kunder som väljer att installera solcellsanläggningen på marken ökar. En markmonterad anläggning kan ge kunden många fördelar men risken för stöld ökar avsevärt då panelerna blir mer lättillgängliga. Det har tidigare gjorts försök att förhindra stölder genom stängsel men trots det har det förekommit flertalet stölder på solcellsparker runt om i Sverige.

SellPower ser ett ökat behov av att stöldsäkra solcellerna och introducerar nu ett unikt solcellslarm för både markmonterade och takmonterade solceller.

DioptoSUN är ett larm som bygger på en fiberkabel som förs igenom panelerna. Fiberkabeln kopplas sedan till en detektor som i sin tur kopplas till ett befintligt inbrottslarm.  När fiberkabeln kapas löser detektorn ut och larmet går. DioptoSUN finns i färdiga paket för 15-150 st paneler men kan även offereras separat till större anläggningar.

Mer information kommer snart att finnas på hemsidan, men ni är redan nu välkomna att kontakta oss om ni önskar offert på larm till er solcellsanläggning.

Exempel på installation