W-TG 3000

2010-12-23

W-TG 3000

Nu finns vårt nya portabla dieseldrivna elverk med 3 kW kraft för leverans.

WhisperPower har utvecklat ett kompakt luftkylt elverk för den mobila och landbaserade marknaden. Med integrerad bränsletank, startbatteri, automatisk luftning, säkringar på DC och AC samt extra kraftigt avgassystem ges möjligheten att utvinna upp till 3kW var som helst när som helst.

Med ett otroligt bra pris på 18 000 SEK inklusive moms är detta elverk en helt ny produkt i WhisperPowers breda sortiment. Då det även klarar CE kraven 2000/14/CE för drift i publika områden gör det att installatörsföretag inom bygg och entreprenad får ett dieseldrivet elverk som extra trygghet. Kontakta oss på info@sellpower.se för mer information.