Front Terminal +15 år Pure Lead

UPLUS UPBH är batteriet för de mest kritiska installationerna. Batteriet byggs med rena blyplattor och med den senaste TPPL-tekniken (Thin Plate Pure Lead). UPBH-batterierna har en livslängd på mellan 15 och 20 år, extremt låg självurladdning och erbjuder möjlighet till snabb återladding vilket gör dem bäst i klassen inom blybatterier för reservkraft.