Kommersiella fastigheter

För fastigheter med kapacitetsbehov mellan 30-100 kWh använder vi oss av Fenecon Commercial. Fenecon är en världsledande leverantör av energi­lagrings­lösningar. Fenecon är ett dynamiskt och innovativt företag som erbjuder energi­lösningar till privata fastigheter, företag och industrier.

Fenecons Commercial-serie riktar sig mot mindre kommersiella byggnader och flerbostadshus. Systemet består av en hybridväxelriktare, batterimoduler, BMS-modul (Battery management System) och en kommunikationsbox med FEMS-styrsystem. Commercial-systemen finns med 30 eller 50 kW hybridväxelriktare och kan levereras för installation inomhus eller i en klimatanpassad batterikabinett för installation utomhus. Systemen finns i effektspannet 30-250kW och batterikapaciteten kan som mest byggas ut till 1,4MWh. Fenecons Commercialsystem är integrerade med CheckWatt och kan erbjuda stödtjänster i form av FCR. Kontakta oss eller någon av våra certifierade partners så hjälper vi dig med att dimensionera ditt system.