Debiteringsalternativ

Som ägare av en laddstation kan du välja mellan att debitera dina kunder via faktura som genereras ur mjukvaran för RFID-systemet eller via en App som laddas ner av kunderna dit de knyter sitt kreditkort.

RFID

Om du vill använda dig av ett RFID-system för debi­tering finns det möjlighet att abonnera på SellPowers ”Backoffice system” där du har en tydlig överblick över dina laddstationer, beläggning och förbrukad effekt för varje användare.

I Backofficesystemet finns det möjlighet att välja olika tjänster beroende på den service man önskar. Från den enklaste redovisning där man får en redo­görelse på hur mycket varje person har laddat under månaden till att varje person faktureras per automa­tik i slutet på månaden.

App

Som ett alternativ till RFID- systemet finns betalning via en App som användaren laddar ner. SellPower samarbetar med flertalet leverantörer och samtliga laddstationer i Advanced- och Pro-serien kan anslutas till dessa portaler.

  • Användaren laddar ner t.ex E-flux App till sin telefon där man ser samtliga tillgängliga laddsta­tioner i närheten.
  • När användaren har anslutit bilen till ett ledigt uttag i laddstationen öppnar hen appen, väljer det aktuella uttaget och startar laddningen.
  • Appen knyts till användarens kreditkort som debi­teras efter avslutad laddning.

Som ägare till laddstationen får man ett adminis­tratörskonto där man kan se alla sina laddstationer, status och nyttjandegrad. I administrationskontot anges även ett bankgiro där intäkterna för såld el sätts in löpande.

Molntjänsten debiterar en månadsavgift per laddsta­tion samt en del av de löpande intäkterna och mark­nadsför även laddstationen för övriga användare att främja optimal beläggning av laddstationen.

Utöver betalningstjänsten erbjuder flera av leveran­törerna support där de kan hjälpa kunden genom om ett fjärrstyra laddstationen om ett problem uppstår.