Installationstips

Även om SellPowers laddstationer är enkla att installera så finns det några saker som kan vara bra att tänka på före installation.

De flesta vill naturligtvis installera en laddstation som kan ge så hög effekt som möjligt. Det är dock nödvändigt att kontrollera så att det finns tillräckligt med ström att tillgå där laddstationen skall installeras.

Om laddstationen skall monteras i hemmamiljö finns det i regel inte mer än 16A 1-fas att tillgå utan att dra ut en separat matning till laddstationen.

Om man installerar en laddstation med separat matning är det också viktigt att kontrollera att huvudsäkringen till bostaden klarar av belastningen som laddstationen skapar samt att det finns en jordfelsbrytare installerad på det separata uttaget.

För större entreprenader i offentlig miljö är det viktigt att tänka långsiktigt gällande dimensionering av inkommande kablage och avsäkring.

Om man vill ha möjlighet att komplettera med fler laddstationer i framtiden bör man alltså dimensionera för detta redan från start.

Installerar man många 3-fas stationer blir belastningen mycket hög om alla stationerna ansluts samtidigt och då är det viktigt att kablaget och säkringarna klarar av den totala lasten.

Är man osäker om strömtillgången räcker så rekommenderar vi starkt att välja laddstationer med SellPowers ”Smart Charge” för att inte riskera att nätet blir överbelastat.

Alla laddstationer skall installeras av behörig elektriker och anslutas på en grupp i centralen med en godkänd jordfelsbrytare.

Har du frågor kring dimensionering eller val av laddstation så är du alltid välkommen att ringa eller maila SellPowers kundsupport:

Tel: 031-761 85 80 Mail: info@sellpower.se