Laddstationer för hem och kontor

SellPower Basic-serie

SellPowers Basic-serie erbjuder laddstationer från 16A 1-fas till 32A 3-fas och är både enkla att installera och använda. Detta gör SellPowers Basic-serie till det självklara valet för kunder som vill installera laddstationer utan debiteringsmöjligheter i hemmet eller på arbetsplatsen. Du styr den enkelt via app vilket ger möjlighet till att ladda med 100% solenergi och många fler funktioner.

SellPowers Basic-laddstationer finns i flera utfö­randen och kan beställas med integrerad laddkabel eller med ett T2 uttag där laddning sker med separat laddkabel. Alla laddstationer i SellPower's Basic-serie är godkända för bidrag, är utrustade med energimätare och skydd för DC-läckage.

SellPowers Basic-serie erbjuder även laddstationer med dynamisk lastbalansering vilket innebär att laddsta­tionen mäter den ström som hushållet förbrukar och laddar då bilen med den ström som finns tillgänglig utan att husets huvudsäkringen löser ut. Det som blir över skickas ut till laddstationen. När lasten sedan sänks i hushållet, höjs effekten till laddstationen. Ett ytterligare alternativ är att ladda via Smart/Solar Charger med 100% solenergi från en solcellsanläggning. Detta är en inställning som du lätt styr via en app där du även har möjlighet att låsa/låsa upp, se historik, sätta timer eller ladda el från elnätet.

Våra lastbalanserade laddstationer kan även installeras parallellt. Systemet byggs då upp med en parent och max 3 st children. Parent fördelar ut tillgänglig kapacitet jämt mellan laddpunkterna vilket ger användaren en säker och bekymmersfri laddning.

Som tillbehör finns olika stolpar i rostfritt stål om det inte finns någon passande väggyta att montera ladd­stationerna på. Här kan man välja stolpe för montage på mark eller stolpe för cementfundament som grävs ner i mark. Det finns också stolpe för montage på redan befintligt 60 mm rör.