Larm för Solceller – DioptoSun

Vårt unika Solcellslarm DioptoSun ger dig möjligheten att skydda dina solcellspaneler mot stöld på ett tryggt och kostnadseffektivt sätt. Systemet lämpar sig bäst för solceller som monteras på mark eller på fastigheter med låg takhöjd.

Allt eftersom antalet markmonterade solcellsanläggningar ökar i Sverige ökar även antalet panelstölder. SellPower har följt utvecklingen av detta de senaste åren och har därför tagit fram ett larm för solceller.

Vid montage av system på mark kräver ofta försäkringsbolagen att ägaren skyddar panelerna genom inhägnad och kameraövervakning. Detta blir ofta mycket kostsamt och påverkar hela anläggningens återbetalningstid mycket negativt. Med SellPowers solcellslarm kan ägaren av anläggningen larma sin anläggning till en bråkdel av priset och slipper kraven på inhägnad och kameraövervakning.

Systemet bygger på en fiberkabel som träs genom samtliga paneler som en slinga och som sedan ansluts till en detektor. Detektorn löser ut om fiberkabeln kapas. En detektor kan användas till max 300 m fiberkabel som klarar av att larma mellan 100-200 st paneler beroende på placering och avstånd mellan panelerna. För större anläggningar används antingen en förstärkare eller flera detektorer.


Denna lösning används för mindre anläggningar där det används max 300m fiberkabel.

Detektorn kopplas sedan till ett befintligt eller nytt larmsystem likt en vanlig larmdeckare som skickar larmsignalen vidare antingen till en larmcentral eller som ett SMS till anläggningens ägare.

Solcellslarmet DioptoSun finns i färdiga kit för 15, 30, 60, 90, 120 och 150 st paneler men kan också dimensioneras för större anläggningar vid förfrågan.

Fler installationsexempel

Denna lösning används för att larma större anläggningar som en larmzon där fiberkabeln inte går tillbaka till start detektor dvs att den sista detektorn i kedjan kommer agera som alarm.
Denna lösning används för att larma större anläggningar som med flera larmzoner där fiberkabeln inte går tillbaka till start detektor dvs. den sista detektorn i varje zon agerar som alarm. På så sett kan man tex veta vilken rad som angrips i anläggningen.
Denna lösning används för att larma större anläggningar som en larmzon då fiberkabeln går tillbaka till första detektorn övriga detektorer fungerar som repeterare.
Denna lösning används för att larma större anläggningar som en slinga då fiberkabeln går tillbaka till första detektorn dvs. att alla detektorer i kedjan kan agera som alarm för zonindelning. På så sett kan man tex veta vilken rad av paneler som angrips i anläggningen.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om systemet eller om du vill att vi hjälper dig att dimensionera ett solcellslarm till din anläggning.