Solcellspaneler

Vår samarbetspartner

SellPower har sedan start fokuserat på kvalitet, långsiktighet och hållbarhet. Vi valde därför tidigt att endast erbjuda europatillverkade solceller med lägsta möjliga klimatavtryck. Efter noggrann marknadsanalys valde vi att samarbeta med SoliTek i Litauen som är den enda solcellsproducenten i världen som har en helt klimatneutral produktion.

Fabriken producerar hela sitt energibehov genom deras egen solcellspark samt genom solvärmepaneler på fabrikens tak. Energin lagras i över 100 borrhål under fabriken. Solitek erbjuder en uppsjö av paneler av högsta kvalitet och erbjuder också marknadens längsta produktgarantier. SoliTeks Glas/Glas paneler har certifikatet Cradle to Cradle-Guld och är helt klimatneutrala. En annan fördel med att samarbeta med SoliTek är avståndet. Istället för att frakta solcellerna med containerfartyg från Kina använder vi gröna vägtransporter för leverans till vårt lager.

Utöver hållbarhet brinner vi på SellPower för rättvisa arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter. Många av världens solcellsproducenter använder kiselplattor som produceras i arbetsläger i Xinjiang provinsen. SoliTek använder endast kisel från Norge vid tillverkningen av deras paneler.

Läs mer om SoliTek och deras produkter här:

Det finns flera olika typer av solcellspaneler och den absolut vanligaste typen är paneler baserade på kisel. Kiselpaneler har använts i mer än 65 år och är fortfarande den typ av panel som producerar mest el i förhållande till pris.

Även fast grunden i panelerna i stort sätt är den samma så finns det även inom kiselpaneler en hel del olika typer av paneler beroende på hur de är uppbyggda. När det kommer till själva cellerna så finns det i huvudsak två olika typer; polykristallina och monokristallina. Vad man ska välja är beroende på både projekt och behov men den största skillnaden är att man med monokristallina paneler kan få en högre toppeffekt (Wp) än med polykristallina. Även utseendet skiljer lite då man kan göra monokristallina paneler helsvarta där både svart ram, bakgrund och celler är svarta. Detta gör att monokristallina är det absolut vanligaste på villor där utseendet oftast är extra viktigt.

Det finns även stora skillnader när det kommer till själva konstruktionen av solcellspaneler baserade på kisel. Dessa kan man dela upp i tre olika delar: Standardpaneler, glas/glas-paneler och integrerade paneler.

Olika typer av solcellspaneler

Alla kiselpaneler är uppbyggda på ungefär samma sätt. Förenklat kan man säga att själva solcellerna, som producerar energin, ligger mellan två skyddande lager.

På en standardpanel är det övre lagret gjort av glas och det under av en tunn plastfilm. Sedan monteras en ram av aluminium för att hålla ihop konstruktionen. Eftersom baksidan endast består av en tunn plastfilm och den bärande konstruktionen är ramen så är standardpaneler känsliga för stötar. Blir ramen sned kommer cellerna att skadas, framförallt på längre sikt. Dessutom expanderar plast upp till 12 gånger så snabbt som glas, vilket också ger spänningar i konstruktionen över tid.

Glas/glaspaneler har också glas som övre skyddslager men där byts även plastfilmen på baksidan ut till glas. Detta gör att konstruktionen blir väldigt mycket stabilare. På dessa paneler blir glasen i sig bärande och man behöver därför inte ha någon ram alls. Eftersom man på dessa paneler har samma material på båda sidor av cellerna, som också expanderar lika snabbt, får man också ett väsentligt mycket bättre skydd för själva cellerna. Även hållbarheten för tyck uppifrån, t.ex. snölast, blir bättre.

Alla solcellspaneltillverkare ger två olika garantier. Det ena är produktgaranti, som innebär garanti på själva hårdvaran, och det andra effektgaranti. Effektgaranti innebär att panelerna ska leverera x % efter x år. Det är viktigt att skilja på dessa då effektgarantin bara gäller om hårdvaran är hel. Har man t.ex. en produktgaranti på 10 år och man efter 11 år märker att panelen producerar mindre än vad effektgarantin säger så gäller ändå inte garantin om man upptäcker något fel på själva panelen.

För standardpaneler är den vanligaste produktgarantin mellan 10-15 år och effektgarantin ca 80% efter 20 år. Det finns dock de paneltillverkare som har bättre garantier. T.ex. LG, Panasonic och SoliTek.

På grund av konstruktionen på glas-glas paneler så är garantierna som regel betydligt bättre och har produktgarantier på 25-30 år och effektgarantier på 80-90% efter 25-30 år.

Hör av dig till oss om du har frågor om vilken panel som passar bäst för just tid så hjälper vi dig!