Växelriktare

Det finns i dag tre olika typer av växelriktare; Strängväxelriktare, mikroväxelriktare och en kombination som kallas för ”optimerat system”. Historiskt har man mest använt sig av strängväxelriktare, vilket fortfarande är det vanligaste på marknaden. Principen är att man kopplar ihop solcellspaneler i strängar. Likström skickas sedan ned till växelriktaren som omvandlar till växelström som vi kan använda i vårt elsystem. Denna typ av växelriktare är visserligen det billigaste alternativet men har också sina tydliga begränsningar.

Mikroväxelriktare är ett system som är uppbyggt med en liten växelriktare för varje panel. Växelriktarna sätts under varje panel och styra endast den panelen. Detta ger ett system med hög flexibilitet, säkerhet och mindre förluster vid t.ex. skuggning. Kostnaden blir dock betydligt högre samt att all elektronik sitter upp på taket.

Ett optimerat system är en blandning mellan ett strängsystem och ett system med mikroväxelriktare. Bakom varje panel sätter man, istället för hela växelriktaren, bara den del som optimerar systemet, så kallade MPPT. Den producerade strömmen går sedan ner till en central växelriktare där likströmmen omvandlas till växelström. På detta sätt får man säkerheten och flexibiliteten som hos mikroväxelriktarna samtidigt som man får ett lägre pris och en enklare installation och service.  

Vi rekommenderar i första hand optimerat system från SolarEdge då vi anser att deras system i dagsläget är branschledande. I de fall då kunden vill ha strängsystem kan vi erbjuda flera olika varumärken. Hör av dig till oss så kan vi tillsammans se till att hitta den bästa lösningen för varje specifikt projekt.