Tillbehör

Mase Generators ha ett brett utbud på tillbehör och installationsdelar. Installationstillbehören är utformade för maximal prestanda och ljuddämpning. Alla år av erfarenhet har mynnat ut till ett fantastiskt stort utbud av tillbehör.

Smarta kit för servicekomponenter som bland annat oljefilter, bränslefilter och impellrar finns för alla modeller och för enkelhet för att sköta vården av sitt elverk.