Frånluftsvarmvatten

Jouletherm H2O är en av Europas mest effektiva varmvattensystem med 70% mindre energiförbrukning jämfört med traditionella eldrivna varmvattenberedare på marknaden. JouleTherm H20 använder spillvärme från omgivande luft för att värma ditt hushållsvatten.

JouleTherm H2O har en effektivitet (COP) på 4,1 (mätt i enlighet med europeisk standard EN 16147) vid en intern lufttillförsel på 20°C/DB och en vattentemperatur på 57,2°C. 

Det innebär att uppvärmningskapaciteten blir 2800 Watt med en elektrisk förbrukning på 700 Watt. Beredaren är mycket välisolerad och temperaturen i tanken sjunker bara 1°C var 6:e timme.

Hur fungerar JouleTherm H2O?

  1. JouleTherm H2O använder en fläkt för att dra in luft från omgivningen. Denna luft går genom en radiator innehållande ett lågtemperaturkylmedel med lågt tryck.
  2. Värmen i luften överförs till kylmediet via radiatorn, och går sedan vidare ut i den omgivande atmosfären. Den utgående luften som lämnar systemet är mycket kall, det beror på att all värme från luften nu ligger i kylmediet.
  3. Köldmediet som har extraherat värmen från luften rör sig till Panasonic-kompressorn. Kompressorn ökar kylmedietrycket och skapar högtemperaturkylmedel med högt tryck.
  4. Detta högtemperaturkylmedel med högt tryck lämnar kompressorn och rinner ner en kondensorspole placerad inuti JouleTherm H2O tanken. Värmen från kylmediet överförs till vattnet via denna kondensorspole.
  5. Efter att ha överfört sin värme till vattnet är kylmediet återigen i ett lågtemperaturläge med lågt tryck och återföres till radiatorn.
  6. Denna cykel fortsätter tills kylmediet har överfört tillräckligt med värme från luften för att få temperaturen på det lagrade vattnet till den önskade temperaturen. När vattnet har nått önskad temperatur som är inställd på kontrollpanelen, kommer JouleTherm H2O att stängas av.

Produkten levereras med en märkt A+ energimärkning och är en förnybar energiprodukt som är certifierad av TÜV SÜD. Modellerna 260L och 300L kommer med en extra hybridspole som kan anslutas till en termisk solpanel eller panna om det behövs.

JouleTherm H2O finns i 3 versioner för att passa olika applikationer 190L, 260L och 300L, och passar bra för allt från ett mindre privathushåll till en flerfamiljsbostad.

Nyfiken? Kontakta oss för mer information och priser.